Služby

Patrik Šlechta – služby, možnost spolupráce

Ochutnávka: úvodní schůzka s koučem ZDARMA

Pro vážné zájemce o osobní rozvoj, kteří si zatím nejsou jisti, zda právě koučování pro ně bude užitečné, nabízím úvodní schůzku ZDARMA. Očekává to od Vás jistou investici vlastního času a také připravenost otevřeně mluvit s koučem sami o sobě. Získat ovšem můžete zajímavou zkušenost a určité poznání, jak by Vám spolupráce s koučem mohla pomoci. Tyto nezávazné úvodní schůzky obvykle probíhají formou virtuálních setkání pomocí Telefonu, Skype nebo podobných komunikačních nástrojů. Běžná délka je 30-60 minut. Klientům, kteří hledají kouče a potřebují si ověřit, zda by spolupráce právě se mnou pro ně byla užitečná nabízím možnost nezávazného osobního setkání (pokud to naše vzdálenost dovolí).
Systematické koučování podporující Váš rozvoj

Pokud máte zájem pracovat systematicky na svém rozvoji, tak bude možná potřeba věnovat společné práci delší čas. Někde jsem slyšel, že “rychle roste pouze plevel”. Pokud chce nějaké oblasti Vašeho života opravdu kvalitativně posunout, tak to od Vás bude vyžadovat trpělivost a odhodlání setrvat na cestě, která pak přinese své výsledky. Nejde pouze o to, kolikrát se setkáte s koučem, ale i o to, kolik času budete mít k dispozici na realizaci rozvoje a žádaných změn, které jsou pro Vás důležité. Frekvence setkávání s koučem je otázkou osobní preference a dohody, přesto existuje určitý praxí ověřený přístup: několik prvních setkání proběhne v týdenním až 14-denním rozestupu a postupně se frekvence schůzek ustálí na zhruba jedenkrát za měsíc. Samotné setkání klienta a kouče je intenzivní, přesto je to stále spíše příprava a nácvik na “zázraky”, které se dějí mezi jednotlivými setkáními. Systematické koučování je velice efektivní ve formě osobního setkání, případně kombinovanou formou osobních setkání a virtuálních setkání pomocí Telefonu, Skype a podobných komunikačních nástrojů.
Krátké koučování zaměřené na řešení

Tato forma koučování je založena na velice intenzivní práci na jednom konkrétním tématu, které klient aktuálně potřebuje řešit. Může se jednat o složité zásadní rozhodnutí, náhlou komplikaci nebo ustrnutí v situaci, kdy není jasné, jak pokračovat dál. Krátké koučování lze využít před důležitými událostmi, jako je příprava na pohovor s možným zaměstnavatelem, příprava na důležitou prezentaci, obchodní jednání nebo osobní rozhovor na těžké téma. Obvykle se krátké koučování realizuje jako jedno (90..120 minut) setkání, případně dvě nebo tři setkání kouče s klientem v krátkém čase (odstup několika dní, maximálně týdne). Koučovací spolupráce často končí již po prvním setkání. Je to zcela na rozhodnutí klienta, zda další pomoc využije nebo nikoliv. Krátké koučování je možné realizovat jako osobní setkání nebo i virtuálně – Telefonicky nebo pomocí komunikačních nástrojů Skype, ICQ, Facebook Chat, Google+ Chat a podobně (je na preferenci klienta, zda bude použita hlasová komunikace nebo video-hovor).
Speciální balíčky služeb

Na koučování toho není mnoho “obecného”, protože teprve na konkrétních záměrech, úkolech, cílech a obtížích se dá reálně pracovat. Z toho důvodu nabízím programy zaměřené na konkrétní oblasti lidského života, které klienti v koučování často otevírají:
Work-Life Balance ~ osobní program na obnovení životní rovnováhy a spokojenosti
Zelená pro Vaše vztahy ~ obnovení energie a spokojenosti ve vztazích, které jsou již možná trochu vybledlé časem, párové koučování zaměřené mimo jiné na budování vztahu a zlepšení vzájemné komunikace
Objevte sami sebe ~ cesta k sobě samému za pomoci Gestalt experimentů a koučování, objevte své silné stránky, ujasněte si na čem potřebujete pracovat, potkejte se s tím, na čem Vám opravdu záleží i jak nově pohlížet na věci, kterých se možná trochu obáváte
Studujte s podporou ~ podpůrný program koučování pro ty, kdo se připravují na zkoušky nebo certifikaci, je mnohem jednodušší se soustavně a systematicky připravovat, když na to nejste sami…
Vaše kariéra, vaše volba ~ udělejte si jasno v tom, kam vlastně míříte a čeho chcete dosáhnout, do toužíte získat a co jste ochotni pro to udělat nebo dokonce obětovat, dnes jste, tam, kam jste zamířili v minulosti – Vaše zítřejší kroky rozhodují o tom, kde budete za rok, tři, pět let…
Skupinové a Týmové koučování ~ když potřebujete zapracovat na spolupráci, nalézt novou efektivitu a kreativní řešení pro váš tým nebo pracovní skupinu
Komunitní koučování ~ intenzivní práce s komunitami různého druhu, které chtějí svou společnou práci posunout do nové úrovně
A další…
Formy realizace koučování
Koučování je obvykle individuální, kdy se kouč věnuje právě jednomu klientovi, nebo skupinové/týmové, kdy kouč pracuje se skupinou nebo týmem klientů. U skupinového a týmového koučování je nutné, aby účastníci měli nějaký společný cíl nebo zájem, jinak by skupinové koučování nebylo vhodné. Níže uvedené formy je v praxi možné i kombinovat. Například kombinace, kdy se ze začátku spolupráce klient s koučem osobně schází a následně přecházejí do online komunikace bývá velmi efektivní.

Osobní setkáníOsobní setkání na domluveném místě je velmi častý způsob realizace koučování. Někteří klienti preferují jejich vlastní prostředí a jiní naopak rozhodně jiné místo. Osobní setkání má velké výhody v tom, že klient i kouč mají přístup nejen ke slovům, které ten druhý říká, ale i k ostatním neverbálním signálům. Při osobním setkání je využitelných mnohem více technik z oblasti artefiletiky, Gestalt experimentů, práce s pohybem, prostorem a podobně. Společné setkání je tak velice osobní, intenzivní a mnohostranné.

TelefonTelefon je široce rozšířená a pohodlná forma komunikace a ke koučování ji lze velice dobře využít. Telefon, podobně jako i online komunikační nástroje překonávají vzdálenost mezi klientem a koučem. Odpadá tak případné cestování, pronájmy místností, kde by bylo možné se společně sejít. Můžete být kdekoli a přesto se setkat se svým koučem. Přestože se nevidíme, tak telefon poskytuje komunikaci, která je velmi intenzivní a osobní.

Online komunikaceOnline / Pomocí Internetových komunikačních nástrojů – pro společné “online” setkání využijeme komunikační nástroje Skype, ICQ, Facebook Chat, Google+ Chat a podobně. Je na preferenci klienta (a propustnosti Internetového spojení), zda bude použita hlasová komunikace nebo videohovor. Výhoda této varianty je, že s komunikací nejsou spojeny žádné další náklady, může proběhnout bezmála v libovolném čase, není třeba nikam cestovat, klient může zůstat doma, klidně i v pyžamu :). Kdekoli na světě, kde je dostupný Internet je možné se virtuálně setkat s koučem.

Email, ChatEmail nebo Chat (textové zprávy) – tyto komunikační kanály nejsou pro koučování nejvhodnější. Neumožňují tak intenzivní kontakt a komunikaci člověka s člověkem, protože se po nich nepřenáší neverbální signály ani náznaky emocí, pokud je tedy klient nebo kouč záměrně slovy nepopíše. Právě pro uvedené důvody se tyto formy komunikace v koučování využívají zcela výjimečně a především ve specifických případech, kdy klient nemůže nebo nechce s koučem přímo hovořit.

parkOsobní setkání se společnou procházku – “walking coaching” je velice příjemná “koučovací chuťovka”, vlastně společná procházka klienta s koučem na nějaké pěkné místo v okolí, kdy cestou probíhá koučovací rozhovor. Jsou situace, kdy je potřeba se nechat vytrhnout ze svého běžného prostředí, vzdálit se od moderní civilizace a jejich vymožeností a ponořit se společně do hlubokého rozhovoru. Pokud trávíte každý den od rána do večera v kanceláři rušné organizace, tak tato varianta koučování může být něco jako pohlazení pro Vaši duši.Cena za poskytované služby

Koučování je profesionální forma pomoci a podpory. Je tedy poskytována za úhradu. Přes svou touhu pomáhat si uvědomuji, že pro mě práce s klientem v koučování znamená značnou časovou investici. Je tedy rozumné, aby mé dávání a braní bylo v určité rovnováze. Ve většině případů je možná dohoda na vzájemně přijatelných a zajímavých podmínkách. Pokud je to, vzhledem ke klientově sociální situaci potřebné, tak jsem otevřen dohodě na “Pro Bono” koučování za symbolickou cenu nebo protislužbu (na tento typ koučování si vyhrazuji pouze menší část svých kapacit).

Na konkrétních podmínkách je vhodnější se dohodnout při osobním rozhovoru nebo setkání.

Prosím kontaktujte mě…

“Žít neúspěšné životy vyžaduje stejné množství úsilí a času, jako žít spokojený život.” – John L. Mason