Reference

Reference, aneb co říkají mí klienti
Zde jsou úryvky z několika referenčních dopisů od klientů, se kterými jsem pracoval. Jedná se o lidi různého zaměření, profese, vzdělání a přístupu k životu. To, co mají společného je, že na sobě chtějí pracovat, rozvíjet se, být v životě spokojení a úspěšní (podle svých vlastních měřítek úspěchu).

users
Vedoucí Týmu a Analytik, finanční instituce:

“spolupráce s koučem byla velmi volná a nebyla svázána daným scénářem…” “důležitý pro mě byl pocit důvěry ke koučovi, kterou jsem získal hned od nultého sezení…” “Díky koučingu jsem spokojenější jak v osobním, tak pracovním životě…” “Super bylo, jak mi kouč nenásilně pomáhal tříbit si své vlastní myšlenky… a přitom jsem měl pocit, že jsem si na všechno přišel zcela sám.” “Koučování bych určitě doporučil každému, kdo má chuť cokoliv změnit ve svém životě a přitom si nechce nechat předkládat šablonovitá řešení od někoho jiného.”
users
Ředitelka neziskové organizace

“Na koučování mě nejvíce zaujala vizualizace – opravdu nejlépe vnímám nové koncepty, když je vidím před sebou a pomáhá mi, když kouč společně se mnou hledá ten správný obrázek.” “Mnohé věci, které jsem si při sezení naplánovala či třeba jen představila se začaly dít jaksi automaticky…” “Celkově mne to moc bavilo. Děkuji a hodně štěstí!”
users
Oblastní Obchodní Vedoucí, finanční instituce:

“Pro koučování jsem se rozhodl s cílem zkusit rozvoj jiným způsobem.” “Vyhovovala mi možnost o tématech hovořit naprosto otevřeně” “Koučink jednoznačně naplnil moje očekávání a vřele bych ho doporučil i ostatním kolegům.” “Po celou dobu jsem měl pocit, že si mohu sám rozhodnout, čemu se chci věnovat více, čemu méně a že koučink a kouč je tady pro mě” “Odnáším si poznání, že se věci dají změnit, pokud člověk sám chce a pokud si o tom může popovídat s někým, kdo ho nutí přemýšlet o různých variantách a jiných cestách, jak cíle dosáhnout. Konečné rozhodnutí je vždy na mě, ale společné přemýšlení o věci je hodně přínosné.”
users
Vedoucí služby sociálně-terapeutické práce s dětmi z dětských domovů, nezisková organizace

“Kouč mi poskytoval prostor pro vlastní zamyšlení a úvahy nad konkrétními situacemi, nabízel mi bezpečné prostředí a otevřenost pro sdílení mých témat. Čas koučování byl pro mne chvílí pro zastavení se a uvědomění si své situace, pro náhled na tuto situaci, podpořený jemným vedením kouče.” “Celkově hodnotím svou spolupráci s koučem pozitivně, vážím si jeho profesionálního přístupu při všech domluvách a organizaci našich setkání.” “V současné chvíli využívám nápadů a vnitřních zdrojů, které jsem si ze setkání odnesla.”
users
HR Specialist, Compensation & Benefits, finananční instituce

“Celkově hodnotím svou práci s koučem jako velice přínosnou.” “Na spolupráci jsem oceňovala otevřenost, vytvoření příjemné atmosféry, připravenost na každé setkání a flexibilitu Patrika…” “Určitě bych Patrika jako kouče doporučila.”
users
Správce zámku, místní správa města

“Kouč mi dával dostatečný prostor k definování mých osobních potřeb a konkrétních cílů. Pomáhal mi se zamýšlet a definovat konkrétní cíle, kterých bych rád dosáhl a poznat, kdy jsem jich dosáhl. Pochopil jsem, že koučink podporuje moji schopnost se nad problémy zamýšlet a samostatně hledat řešení a nové, dosud nevyzkoušené cesty a postupy.” “Celkově hodnotím spolupráci jako velmi dobrou a přínosnou.” “Pana Patrika Šlechtu mohu rozhodně doporučit, jako profesionálního a spolehlivého kouče…”
users
CRM/Marketing Team Leader, finanční instituce

“Velmi se mi líbilo, jak Patrik pracuje – jednoznačně směřuje k tomu, aby byl koučovaný motivován k tomu, najít si odpovědi na otázky sám.” “Celkově hodnotím koučování ze strany Patrika jako velký přínos pro moji práci, i pro mě jako člověka.” “Patrika jako kouče mohu pouze doporučit a doufám, že si případnou spolupráci v roli koučovaného a kouče zopakujeme.”
users
Studentka pedagogiky

“Na koučování mě zaujal způsob, jakým mě kouč vedl a dal mi svobodu vyjádřit se…” “Velkým plusem bylo, že kouč dokázal vytvořit důvěrnou a bezpečnou atmosféru.” “Celkově hodnotím svou spolupráci s koučem jako výbornou a přínosnou a mohu ho vřele doporučit.”
users
Konzultant, finanční instituce

“Na koučování mě nejvíce zaujalo, že je mnohem osobnější než absolvování seminářů a jde mnohem více do hloubky.” “Bylo velmi zajímavé a pro mě podnětné si přesně definovat, co bych rád ve svém životě změnil a jak bych si tuto změnu představoval.” “Na rozdíl od jiných rozvojových nástrojů mi koučování umožnilo podívat se na problémy, které v životě řeším z neočekávané perspektivy.” “Celkově hodnotím svou spolupráci s koučem jako velmi pozitivní a rád bych ji někdy v budoucnu zopakoval.”
users
Finanční ředitelka, nezisková organizace

“Naše spolupráce byla vždy otevřená, vždy jsem měla ke koučovi důvěru a cítila jsem se v bezpečí…” “Podporoval mě v hledání vlastní cesty, nevnucoval mi žádná možná řešení. Stal se spíše mým průvodcem při hledání správných otázek a odpovědí.” “Celkově hodnotím svou spolupráci s koučem jako přínosnou a jako dobrý základ pro svoji další snahu o osobní rozvoj.”
users
Architekt, informační technologie

“Nejvíce jsem ocenil, že jsem mohl udávat tempo a směr všech našich sezení.” “Také jsem ocenil, že jsme na začátku koučování formulovali kontrakt, který tvořil jasnou páteř celého snažení a bylo možné se k tomuto kontraktu zpětně vracet a ověřovat výsledek.” “Celkově jsem velice spokojen s výsledkem a celým průběhem koučování, pod vedením Patrika Šlechty, a v budoucnu se jistě ke koučování vrátím.” “Na koučování mi vyhovoval intenzivní 1:1 formát, který z mého pohledu vede ke konkrétním akcím a závěrům. V každém případě bych tuto zkušenost vřele doporučil.”
users
Analytik, informační technologie

“Patrik je neobyčejně pozorný a výborně naslouchá…”, “Patrikovo koučování jako takové je zábavné a pestré, Patrik mi v rámci něj poskytl velký prostor pro seberealizaci a znovuobjevování svých schopností a sebe samotné.“, “Koučování je podle mého názoru nejniternější způsob osobního rozvoje, který vede k zásadnějším změnám v životě než je tomu u jiných metod. Proto je možné koučování doporučit každému, kdo se chce ve svém životě vydat na novou cestu. Patrik byl pro mě tím nejlepším průvodcem.