Home

Vítejte!
Jmenuji se Patrik Šlechta a miluju práci s lidmi. Věnuji se vedení, osobnímu rozvoji lidí, poradenství a psychologickému koučování. Jako kouč působím v GE Money Bank, kde více než 10 let zastávám různé manažerské role. Souběžně pracuji i jako “kouč na volné noze” a dává mi to možnost poznávat zajímavé lidi z různých míst a odvětví. Společná práce v koučování je úžasný čas pro rozvoj klienta, ale i mě samotného. Přiznám se, že jsem v koučingu nalezl vzácnou příležitost dělat to, co mě baví a přitom pomáhat druhým v jejich rozvoji, růstu a zvyšování životní spokojenosti.

Jak pracuje kouč?

Kouč pomáhá klientům se v různých oblastech jejich života posunout v před, směrem k vyšší spokojenosti, naplnění a smyslu:
› vytváří pro klienta prostor se zastavit, přemýšlet a mluvit o sobě, svých potřebách a zájmech
› vyjasňuje s klientem jeho vizi; rozpoznání a vyjádření, kam klient opravdu míří
› podporuje klienta při identifikaci základních hodnot, které podporují jeho vizi
› pomáhá při hledání zdrojů, které by klient mohl využít pro dosažení své vize
› rozpracovává s klientem vizi do postupně zvládnutelných cílů a kroků
› pomáhá klientovi udržet jeho vizi a podporuje klienta na cestě za touto vizí
provází klienta “vyplňováním mezery” mezi tím, kde se klient dnes nachází a kde chce a může být
› klient tak postupně překonává tuto “mezeru” a vstupuje do spokojenějšího, plnějšího a úspěšnějšího života (dle klientových osobních měřítek úspěchu)
› vztah kouče a klienta je setkání dvou rovnocenných partnerů
Co můžete získat při spolupráci se mnou?

Nabízím Vám jedinečnou příležitost se na chvíli zastavit ze všeho spěchu a věnovat se sám/sama sobě. Budeme společně intenzivně pracovat, a přesto to bude živé, zábavné, plné experimentů a fantazie. Můžete se těšit na setkání a rozhovor s člověkem, který bude v tu chvíli k dispozici jen pro Vás. Nebudu Vás do ničeho nutit, na společných setkání rozhodujete Vy, čím se budeme zabývat a co je pro Vás důležité nebo užitečné. Můj přístup ke koučování je možné nazvat integrativní nebo eklektický, znamená to, že využívám různorodé přístupy a techniky. Inspiruji se nejen v různých školách koučování, ale čerpám i z několika směrů psychoterapie. Jsem připraven se s Vámi ponořit do práce na libovolném tématu, včetně těžkým a náročných situací, které člověk může v životě zažívat.
Jsem asi idealista, který věří v člověka a jeho schopnost žít dobrý a spokojený život. Současně jsem i tvrdě pracující praktik – dnes a denně vystavován realitě mezinárodní společnosti s kulturou vysokého výkonu, očekávající špičkovou efektivitu, stálý rozvoj, zlepšování a neustálé změny…
Nejsem tedy uzavřen do “sterilního inkubátoru” profese kouče a bez kontaktu s realitou businessu a praktického života!
Můj přístup ke koučování:

Psychologické koučování je pro mě profesionální, přesto velice intenzivní a osobní setkání člověka s člověkem, které otevírá možnost se vydat na dobrodružnou výpravu krajinou klientova života. Ve společném rozhovoru se klidně procházíme a klient má po cestě příležitost ocenit to, co se mu daří, ujasnit si své priority, poznávat nové možnosti, dovolit si experimentovat s myšlenkami, rozhodovat se, plánovat a dosahovat pozitivních změn, které chce ve svém životě uskutečnit. Do své práce integruji poznatky rozných směrů a přístupů, např.: Přístup zaměřený na řešení (Solution Focused Approach, SFBT), Systemický přístup, Gestalt přístup, Na osobu zaměřený přístup (PCA), Pozitivní psychologie, Humanistická psychologie, Transakční analýza, Artefiletika a další.
Více informací viz.: Profil

› Věřím ve vaše schopnosti nalézt řešení a cestu, přestože ji možná právě nevidíte zcela jasně
› Vy, klient jste pro mě expertem na svůj vlastní život a nikdo Váš život nemůže znát lépe než Vy
› V koučování vám pomohu uvědomit si vaše silné stránky, schopnosti, zdroje a využít je co nejlépe
› Prvořadé je to, co potřebujete Vy, klient a jen Vy rozhoduje, co je pro vás dobré
› Nemohu pracovat za Vás a neslibuji Vám zázraky, ale mohou se dít velké věci, pokud to budete chtít
› Nebudu Vás “opravovat”, nejste rozbitý stroj – koučování je nástroj pomoci a osobního rozvoje
› Koučování vnímám jako profesionální, přesto velice intenzivní setkání člověka s člověkem
› Každé koučování je jiné a každá práce s klientem je jedinečná, stejně jako Vy jste jedinečný(á)
› Základem mé práce je bezpečné prostředí, založené na vzájemné důvěře a respektu
› Přináším do společné práce naladění na klienta (raport), empatii, naslouchání, přítomnost a vnímavost
› Pokud je to vhodné, tak v koučování využívám bezpečné experimenty na bázi Gestalt přístupu
› Koučování pro mě není primární zdroj příjmu, nejsem v tomto ohledu pod finančním tlakem a díky tomu mohu koučovat ze srdce
› Práce s klienty v koučování, jejich rozvoj a růst, jsou pro mě radostí a úžasným dobrodružstvím
› Znám své hranice a pracuji v souladu s etickým kodexem kouče (ČAKO i ICF)
› Jsem mezinárodně akreditovaný kouč (ACC) u International Coach Federation.
Představte si, že se konečně na chvíli zastavíte, setkáte se a mluvíte s někým, kdo je vám k dispozici, věří ve vaše schopnosti, je tu pro vás, nepoučuje vás a neodsuzuje. Neříká Vám, co máte nebo nemáte dělat a jeho prvořadým zájmem jsou v tu chvíli Vaše cíle, záměry a potřeby. Právě tak může vypadat naše spolupráce, pokud se rozhodnete sami pro sebe něco udělat.
key_smallKlient stojí před pomyslnými dveřmi, za nimiž ho čeká spokojený život. Pokud chce dveře otevřít, pak nepotřebuje dopodrobna zkoumat zámek (z jakého je kovu, jestli má ochrannou vložku…), ale především potřebuje najít klíč, který do něj pasuje. Zámek je problém, klíč je řešení.
Steve de Shazer
Pár slov o koučování:

Pokud bychom se ohlédli do historie, tak by slovo koučování (koučování, coaching, koučink, koučing, kaučink, kaučing, kaučování) mohlo znamenat něco jako “Vzít pohodlně s sebou důležité lidi z místa, kde se nacházejí na místo, kde chtějí být”. Tato definice je z dávných dob, kdy kouč (coach) byl dopravním prostředkem – kočár, tažený koňmi, a cestování, ve srovnání s dnešní dobou, bylo zdlouhavé a docela vyčerpávající. Nemusíte se ničeho obávat, nejezdím kočárem a nemám ani koně…

Přesto je zde jistá paralela s uvedeným historickým významem. Tenkrát se přeci lidé chtěli rychle a efektivně přepravit z bodu A do bodu B. Naproti tomu dnes chce mnoho lidí dosáhnout cílů, vizí a snů ve svém osobním a pracovní životě. Přestože může být konkrétní představa každého člověka rozdílná, tak můžeme říci, že lidé chtějí být obvykle úspěšní, spokojení a šťastní. Dnešní společnost je silně zaměřena na výkon, opravdu je to tak, a proto lidé potřebují požadované výsledky a výkon dodávat. S tím nelze, než souhlasit, a přesto si dovolím tvrdit, že i výkon a výsledky lidé dodávají především proto, aby se oni sami cítili úspěšní, spokojení a šťastní. Jak to máte vy, pokud se mohu zeptat? Do jaké míry jste spokojen(a) se svým osobním životem? Jak spokojen(a) jste ve svém zaměstnání nebo podnikání? Jak úspěšný jste jako otec? Jak šťastná jste jako matka? Které dávné sny jste odložil(a) a přesto se do vaší mysli vracejí? Jaké změny toužíte realizovat, ale zatím je stále odkládáte? Co už jste chtěl(a) dávno udělat, ale jakoby vám to stále proklouzávalo mezi prsty? V jaké oblasti jste uvízl(a), jako když loďka najede na mělčinu a nedaří se s ní pohnout tam ani zpět? Jak byste chtěl(a) posunout svůj život, aby pro vás byl šťastnější? Jak vlastně vypadá ve vaší představě váš šťastný a spokojený život? Umíte si to představit…?

Je mnoho oblastí, kde může koučování nabídnout pomyslnou pomocnou ruku tomu, kdo chce růst a rozvíjet se. Vždyť každý rozvoj a růst člověka znamená určitou změnu a pro realizaci každé změny je potřeba nejdříve překonat přirozenou setrvačnost, která jakoby nás stále vracela zpět do původního ustáleného stavu. Mnoho změn ve svém životě zvládneme sami, ale čas od času přicházejí situace, kdy je užitečné mít někoho, kdo jde chvíli s námi. Jakoby život byla cesta. Kouč pro nás může být průvodcem, který nám připomíná, co už jsme sami zvládli a jakou máme odvahu a odhodlání. Může být jakoby zrcadlem, ve kterém vidíme nezkresleně sami sebe a svou situaci. Někdy může být i “dvorním šaškem”, který smí klást “bláznivé” otázky, které si my sami možná nedovolíme položit. Kouč může být i klidným přístavem, kde smíme zakotvit svou loď od všeho shonu, stranou od rozbouřeného moře a věnovat se chvíli sami sobě. Kouč je v tu chvíli s vámi a jen pro vás…Profil Služby Reference Kontakt Blog 


Klíčová slova: kouč, koučování, koučink, kaučing, koučing, coach, coaching, kaučování, psychologické koučování, transformační koučování koučink, transakční koučování, výkonnostní koučování, life coaching koučink, kouč koučink Nymburk koučování, životní koučink koučování, business koučink koučování, leadership coach, manažerské koučování, work life balanace koučování koučink, WLB, komunitní koučování koučink, hledám kouče, pro bono koučování koučink, koučování koučink pro neziskový sektor, koučování koučink pro studenty, koučování koučink při změně zaměstnání, koučování koučink skupin, týmové koučování koučink koučing, skupinové koučování koučink, profesionální koučování, párové koučování, vztahové koučování, podpora při těžkých životních situacích, kouč koučink Lysá nad Labem, koučováním proti depresi, kouč v Lysé nad Labem koučink, koučování kouč Nymburk koučink koučing, profesionální pomoc, osobní rozvoj, sebepoznání, encounter, rozhovor, rozvojové skupiny, andragogické poradenství, mentor, mentoring, mentorink, poradenství, párové koučování, vztahové koučování, rodinné koučování koučink koučing, krizová intervence, pomoc, kouč koučování Praha koučink koučing, Praha a okolí, kouč koučování koučink Nymburk a okolí, koučování Skype koučink, online koučování, telefonické koučování, online Skype koučink, psychologický koučink, Gestalt koučování, Gestalt psychologie, pozitivní psychologie, humanistická psychologie, BRIEF coaching, sebekoučování, psychologické koučování,